Jest czas, kiedy rodzina daje radość. Przychodzi czas, gdy o rodzinę trzeba walczyć. W końcu nadchodzi etap, kiedy należy walczyć o swoje.

 • Mamy kilkanaście lat doświadczenia. To ono czyni z nas ekspertów.

  Mamy kilkanaście lat doświadczenia. To ono czyni z nas ekspertów.

 • Szczycimy się wieloma pomyślnie zakończonymi sprawami.

  Szczycimy się wieloma pomyślnie zakończonymi sprawami.

 • Do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie i z zaangażowaniem.

  Do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie i z zaangażowaniem.

 • Naszą specjalizacją jest prawo rodzinne. Wiemy, jak Ci pomóc.

  Naszą specjalizacją jest prawo rodzinne. Wiemy, jak Ci pomóc.

Nasza specjalizacja

Kancelaria Adwokat Jerzy Bedełek i S-ka Sp.k. specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, w aspektach związanych z prawem rodzinnym oraz w prawie spadkowym. Wieloletnia praktyka i wynikające z niej doświadczenie gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. Prowadzimy sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych; przeprowadziliśmy udane postępowania w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu. Współpracujemy z psychologami i pedagogami, a także z doświadczonymi i skutecznymi detektywami. Przeprowadziliśmy wiele spraw rodzinnych; wiemy że dla Klientów są to sprawy szczególnie trudne, obciążające i wypalające emocjonalnie. Jako doświadczeni i zaangażowani prawnicy, wspieramy Klientów i pomagamy im przejść przez trudne chwile – ale jako profesjonalni adwokaci analizujemy sytuację bez emocji i dbamy o to, żeby Klienci nie popełnili w trakcie procesu błędów. Wychodzimy z założenia, że główny ciężar prowadzenia sprawy dźwiga adwokat, a Klient ma być w procesie chroniony, na tyle, na ile to tylko możliwe.

Profesjonalny zespół

Sprawy prowadzi profesjonalny zespół adwokatów i aplikantów adwokackich, pod nadzorem adwokata Jerzego Bedełka. Posiadamy przede wszystkim bardzo duże doświadczenie procesowe, wynikające z kilkunastu lat występowania przed sądami powszechnymi.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego – ze względu na specjalizację - przede wszystkim w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, przestępstw znęcania, gróźb karalnych, stalking, itp. W tym zakresie m.in. podejmujemy się obrony osób podejrzanych i oskarżonych o przemoc domową, zagrożonych eksmisją. Reprezentujemy jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, osoby, będące ofiarami przemocy, gróźb karalnych i stalkingu, walczymy o wyeksmitowanie sprawców przemocy.

Prawo spadkowe

Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, zabezpieczenie spadku. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu tych spraw pozwalają nam skutecznie zabezpieczać interesy prawne Klientów.

Jesteśmy skuteczni

Naszym celem jest udzielanie efektywnej pomocy prawnej. Oznacza to dążenie do skutecznej, satysfakcjonującej mediacji albo ugody. Gdy te środki zawiodą, naszym celem staje się wygrana sprawa sądowa. Fundamentem Kancelarii jest doświadczenie w procesie sądowym. Na nim budujemy naszą skuteczność. Naszą wieloletnią praktykę procesową uzupełnia doświadczenie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, takich jak przemoc domowa, zagadnienia wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia i kuratora zawodowego dla dorosłych, kierownika Sądowej Służby Kuratorskiej w Sądzie Rejonowym. Współpracujemy również z zawodowymi mediatorami rodzinnymi. Zapewniamy bieżącą, dokładną informację o stanie prowadzonej sprawy. Codziennie jesteśmy w sądzie, dzięki czemu w aktualną wiedzę o toku postępowania, czynnościach Sądu i działaniach strony przeciwnej. Regularnie spotykamy się z Klientami, aby wyjaśniać stan faktyczny prowadzonych spraw, zagadnienia prawne i omawiać przyjętą strategię postępowania.

PRECEDENSOWY WYROK W PRZEDMIOCIE OBNIŻENIA ALIMENTÓW NA UTRZYMANIE MAŁOLETNIEGO DZIECKA

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zmiany prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na utrzymanie dziecka. Zgodnie z art. 138 k.r.o. można żądać zmiany wyroku w razie „zmiany stosunków”.

Pojęcie „zmiany stosunków”, uzasadniającej zmianę orzeczenia alimentacyjnego zostało wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie prawa – przez tę zmianę rozumie się dwie okoliczności:

- istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo

- istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów.


O KONIECZNOŚCI ZMIANY PROCEDURY ZABEZPIECZENIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM W SPRAWIE O ROZWÓD I SEPARACJĘ

Jednym z największych problemów, przed jakimi stają sąd, strony i ich pełnomocnicy w postępowaniu o rozwód i separację jest rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka i kontaktach z dzieckiem na czas trwania postępowania. Konieczność ustalenia przez sąd, gdzie (z kim) dziecko będzie mieszkać do czasu prawomocnego zakończenia sprawy i jakie do tego czasu będzie miało kontakty z drugim rodzicem wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze z długotrwałości postępowania sądowego. W obu warszawskich sądach okręgowych przeciętny proces o rozwód trwa dwa – trzy lata, w każdym razie w tych sprawach, w których dochodzi do sporu o winę rozkładu pożycia, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Po drugie – z postawy stron.

ZNACZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA O WINIE W WYROKU ROZWODOWYM

Znaczenie rozstrzygnięcia o winie w wyroku rozwodowym.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga m.in. o winie rozkładu pożycia, tzn. stwierdza, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy, że winę ponoszą oboje, albo że wyłącznie winny rozkładowi pożycia jest tylko jeden z małżonków. Sąd może też w ogóle nie zajmować się ustalaniem winy, jeżeli wniosek o to złożą obie strony.


ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Nowelą z 16 września 2011 r. wprowadzono regulacje, które rozszczepiły pojęcia władzy rodzicielskiej i osobistej styczności z dzieckiem. Prawo do osobistej styczności nie jest obecnie elementem władzy rodzicielskiej; prawo każdemu rodzicowi, któremu nie zakazano sądownie kontaktów. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje nawet rodzicowi, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także innym krewnym dziecka – babci, dziadkowi, rodzeństwu, a w pewnych sytuacjach nawet osobom spoza kręgu krewnych – np. byłemu mężowi matki, który jest silnie związany z byłym pasierbem.

Kontakt z nami
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Bedełek
ul. Rozbrat 34/36 m. 86,
00-429 Warszawa
Tel: +48 22 112 01 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na skróty
copyright 2014 - Adwokat Jerzy Bedełek
projektowanie stron www Warszawa