Czy Ośrodek Pomocy Społecznej cofnie mi zasiłek?

Witam, postaram się jak najkrócej opisać mój problem.
- Jestem po rozwodzie, mam dwoje dzieci, które są przy mnie, żona została niedawno pozbawiona praw do dzieci, od 2008 roku nie płaci alimentów, jest komornik, który jest bezradny bo nie ma jak sciągnąć od niej pieniędzy
- Pobieram zasądzone alimenty (po 300 zł na dziecko = 600 / mies.) z Opieki Społecznej
- W związku z tym że nie wiadomo gdzie przebywa matka dzieci (chciałem złożyć wniosek o podwyższenie alimentów) złożyłem wniosek do Sądu o zasądzenie alimentów od dziadków moich dzieci a rodziców mojej byłej żony
- Wczoraj Sąd ogłosił wyrok że przyznaje od dziadków w sumie 350 zł a nie jak chciałem w pozwie 900 zł 
teraz pytanie: Czy OPS cofnie mi przyznany zasiłek 600 zł by płacili mi dziadkowie dzieci 350 zł??? Jeśli tak to jakiś absurd by był…..co mam robić?
Dzwoniłem do OPS w tej sprawie jednak miła pani przyznała że nie wie bo nie spotkała się z taką sytuacją jeszcze.

pozdrawiam i czekam na jakąś poradę
Krzysztof


Szanowny Panie, 

Zgodnie z orzecznictwem sądów okoliczność, iż małoletnie dzieci pobierają świadczenia z funduszu alimentacyjnego ze względu na niemożliwość wyegzekwowania alimentów od matki, nie stoi w zasadzie na przeszkodzie dochodzeniu uzupełniających alimentów od dziadków na podstawie art. 132 k.r.o., jeśli usprawiedliwione potrzeby dzieci nie są w pełni zaspokojone. Należy jednak pamiętać, że zasądzenie alimentów od dziadków powinno nastąpić w takiej wysokości, aby małoletni nie został pozbawiony świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Alimenty, które obecnie otrzymują Pańskie dzieci (łącznie kwota 600 zł) są wypłacane z funduszu alimentacyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) Wynika to z niemożliwości wyegzekwowania alimentów od matki dziecka (bezskuteczność egzekucji z jej majątku) i spełnianiu przez Panan przesłanek uprawniających do otrzymania środków z tego funduszu.
Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości:
w razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym (wyrokiem sądu) od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych – a więc bierzemy pod uwagę łączną kwotę alimentów zasądzonych przez sąd (950 zł). Należy bowiem pamiętać, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na każdą z uprawnionych osób.
A więc w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, w sytuacji istnienia dwóch wyroków, zasądzających alimenty od matki dziecka i od dziadków ich łączna wysokość nie może przekroczyć 500 zł na każde z dzieci – w Pana sytuacji na każde z dzieci przypada kwota 475 zł (600 zł + 350 zł / 2). Dlatego też alimenty przyznane Panu z funduszu alimentacyjnego będą nadal wypłacane w takiej samej wysokości, tj. po 300 zł na każde dziecko. W sytuacji gdy dziadkowie dzieci nie będą płacić dobrowolnie, to nic nie stoi na przeszkodzie aby zwrócił się Pan do Opieki Społecznej z wnioskiem o alimenty – alimenty te powinny zostać przyznane w zasądzonej przez Sąd wysokości, tj. po 175 zł na każde z dzieci i byłyby wypłacane niezależnie od tych 600 zł, wypłacanych z funduszu w chwili obecnej.
Należy jednak mieć na uwadze, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Jednakże przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu – a więc przy obliczaniu dochodu Pana rodziny nie będą brane pod uwagę kwoty wypłacane Panu z funduszu tytułem alimentów na dzieci – ale już kwoty alimentów, jeżeli będą wypłacane  dobrowolnie przez dziadków, powiększą dochód na każde z dzieci o kwotę 175 zł; bowiem – ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny, na który składają się m. in. dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

Kontakt z nami
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Bedełek
ul. Rozbrat 34/36 m. 86,
00-429 Warszawa
Tel: +48 22 112 01 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na skróty
copyright 2014 - Adwokat Jerzy Bedełek
projektowanie stron www Warszawa