Ile czasu ma komornik? Czy może obiążyć kosztami wierzyciela?

Witam, mam do Państwa kolejne pytanie.
Od dwóch lat komornik, któremu ja i moi znajomi z pracy złożyliśmy wnioski o ściągnięcie zaległych pensji od byłego pracodawcy (mamy wyroki sądowe) ciągle nas zwodzi i właściwie odzyskanie tych pieniędzy nie jest możliwe bo wszelkie ruchomości są sprzedane (wiele sprzedał ,,pod stołem” – np. maszynę drukującą wartą 800 tys. sprzedał oficjalnie za 19 000!!! ) Pozostał do sprzedania budynek po firmie, odbyła się już 1 licytacja…tzn nie odbyła bo cena była zaporowa.
W listopadzie wskazaliśmy komornikowi ruchomości (piece C.O.) które nigdy nie zostały wystawione na licytację i komornik dopiero kilka tygodni temu się tym ‚podobno’ zajął. Nie mam na to żadnego dokumentu – wiem z nieoficjalnego źródła że to zrobił. Ile on ma czasu na podjęcie działań??? Czy zysk ze sprzedaży wskazanych pieców trafi tylko do naszego wąskiego grona byłych pracowników? Czy też do reszty wierzycieli???

A drugie pytanie – czy komornik po umorzeniu postępowania może obciążyć kosztami wierzyciela?


1. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że komornik ma ustawowy obowiązek informowania wierzyciela o podejmowanych przez siebie działaniach i stałej współpracy z wierzycielem. Jeżeli komornik nie przekazuje Panu jako wierzycielowi od dłuższego czasu informacji o podejmowanych działaniach, to może Pan po pierwsze – napisać pismo z prośbą o podanie aktualnego stanu egzekucji.
Po drugie, może Pan złożyć skargę na komornika, jeżeli Pana zdaniem komornik nie wykonuje należycie swoich obowiązków np. nie zajął wskazanych przez ruchomości albo też gdy zrobił to zbyt późno i dłużnik zdążył ukryć swój majątek.
Nadzór nad działalnością komorników w Polsce sprawują Izby Komornicze oraz Prezesi Sądów Rejonowych. Skargę może więc Pan wnieść do Prezesa Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny, przy którym działa komornik, w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy był Pan przy niej obecny lub był Pan o jej terminie zawiadomiony; w innych wypadkach w terminie 7 dni od daty, kiedy komornik zawiadomił Pana o dokonaniu czynności, a jeżeli tego nie zrobił – tak, jak ma to miejsce w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym – od daty, kiedy dowiedział się Pan o tej czynności.
Skarga taka podlega opłacie sądowej 100 zł (na rachunek sądu rejonowego do którego wnosimy skargę). Może Pan jednak w skardze zawrzeć wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego (należy do dołączyć uzupełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania).
Po wniesieniu skargi Sąd bada, czy komornik należycie wywiązał się ze swoich obowiązków. Jeżeli Sąd podzieli Pana zarzuty, to następnie zobowiąże komornika do naprawienia wyrządzonej Panu szkody oraz do podjęcia działań naprawczych zmierzających do skutecznego wyegzekwowania należności.
Musi Pan jednak pamiętać, że komornik może sprzedać nieruchomość poniżej jej faktycznej wartości, na co pozwala Kodeks Postępowania Cywilnego. Zgodnie z jego zapisami w pierwszej licytacji minimalna cena nie może być niższa niż 75% wartości rynkowej nieruchomości. Gdy w wyniku pierwszej licytacji nie zostanie wyłoniony nabywca, drugą zaczyna się od ceny wywoławczej na poziomie zaledwie 2/3 wartości. To jednak nie wszystko – kwota uzyskana z licytacji zostanie uszczuplona nie tylko o dług. Na elementy dodatkowych kosztów składają się: wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie i internecie oraz opłata egzekucyjna, która wynosi nawet 15% ceny sprzedaży.
Może się więc okazać, że na pokrycie długu zostanie przeznaczona zaledwie połowa wartości nieruchomości, z której prowadzono egzekucję.

2. Co do Pana pytania, czy zysk ze sprzedaży pieców trafi tylko do wąskiego grona byłych pracowników – trzeba mieć na uwadze, że w polskim porządku prawnym mamy do czynienia z uprzywilejowaniem pewnych kategorii wierzytelności przed innymi. Należności podlegające zaspokojeniu z sumy uzyskanej z egzekucji podzielone są na określone kategorie według ustalonej kolejności zaspokajania, natomiast w ramach danej kategorii należności zaspokajane są proporcjonalnie do wysokości poszczególnych należności.
Kolejność zaspokajania wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne, 2) należności alimentacyjne, 3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za prace określonego w odrębnych, oraz szereg innych.
Należności ujęte w kategorii wcześniejszej mają prawo pierwszeństwa zaspokojenia przed należnościami zaliczonymi do kategorii dalszych. Należność zaliczoną do kategorii wcześniejszej zatem zaspokaja się w pełny sposób, bez względu na to, czy do zaspokojenia należności z następnej kategorii pozostanie jeszcze jakaś kwota. A więc Pana należności zostaną zaspokojone na III miejscu (jest to dosyć dobra pozycja, biorąc pod uwagę, że ustawodawca przewiduje aż 9 kategorii), o ile po uiszczeniu kosztów egzekucji i należności alimentacyjnych pozostaną w puli jeszcze jakieś środki.
Należy mieć też na uwadze, że przysługujące Panu należności za pracę obejmują tylko okres trzech miesięcy i zostały ograniczone do wysokości najniższego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach (są to należności wynikające wyłącznie ze stosunku pracy, tj. umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór). Pozostała część wynagrodzenia, niezaspokojona w kategorii trzeciej (obejmująca okres dłuższy niż trzy miesiące) podlega zaspokojeniu dopiero w szóstej kolejności – a więc wysoce prawdopodobne jest, że koszty uzyskane z egzekucji okażą się niewystarczające aby mógł Pan uzyskać wynagrodzenie za okres przewyższający 3 miesiące.

Kontakt z nami
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Bedełek
ul. Rozbrat 34/36 m. 86,
00-429 Warszawa
Tel: +48 22 112 01 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na skróty
copyright 2014 - Adwokat Jerzy Bedełek
projektowanie stron www Warszawa